Tag: patrimoniu

Mecanism european de protejare a patrimoniului cultural

Patrimoniul european a constituit tema ședinței informale a miniștrilor culturii și afacerilor europene din statele membre ale UE derulată la Paris, prezidată de ministrul culturii...

Protecţie şi valorificare ştiinţifică pentru piese de patrimoniu

Primirea în comodat a unor obiecte de patrimoniu de către Muzeul Naţional de Istorie a României din partea Fundației „Dignitas” a oferit cadrul unor...

Ariile protejate – efecte în sănătatea și economia societăților

Mă bucur că astăzi vorbim mult mai clar despre arii protejate în România și despre un organism care coordonează și gestionează rețeaua de arii...