Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a prezentat Raportul privind starea învăţământului pentru anul şcolar 2017-2018. Evenimentu s-a desfăşurat în Aula Magna a Universităţii Politehnica din Bucureşti, reafirmând astfel stringenţa legăturii dintre învăţământul preuniversitar şi învăţământul superior. Totodată, a subliniat prof. Ioana Mihaela Neacşu, inspector şcolar general al municipiului Bucucreşti, evenimentul s-a derulat sub auspiciile Centenarului Marii Uniri.

Din varietatea datelor prezentate de ISMB, reţinem aici informaţiile care subliniază preocuparea pentru creşterea nivelului de profesionalizare la catedră, ilustrată de faptul că în anul şcolar trecut în Bucureşti s-a realizat acoperirea necesarului de cadre didactice practic în proporţie de 100% cu personal calificat: „98,26%, la începutul anului școlar (procent care a crescut pe parcursul anului școlar). Din cele 273 de cadre didactice care nu au avut studii corespunzătoare postului solicitat, 156 aveau studii superioare finalizate, 55 erau în curs de calificare și 62 studii medii”. Cu totul, pe 16.854,39 norme/ posturi didactice, au fost încadraţi în norma de bază 11.591,99 titulari. În anul şcolar 2017-2018, în Bucureşti au funcţionat 420 de unităţi de învăţământ, cu 247.734 de elevi şi de preşcolari. În ultimul deceniu, în Bucureşti a crescut numărul liceelor: de la 41 în anul şcolar 2010-2011 la 50, în anul şcolar trecut.