Cornel Almășan

49 ARTICOLE

Turismul în condiții de restriște

În zilele noastre, turismul, ca ramură economică, ocupă un loc relativ important în economia țărilor dezvoltate. Afirmația este valabilă, dar numai într-o mică măsură,...

Imperativul digitalizării

Ravagiile social-economice și politice produse, în lume, de Coronavirus au impus, intempestiv, reconsiderarea modului de viață a popoarelor, a actualelor stări de lucruri, în...

Interesul reciproc recomandă compromisul și colaborarea

Evenimente internaționale petrecute la începutul anului în curs, cum au fost reacția opiniei publice europene în legătură cu arestarea și condamnarea dizidentului rus Aleksei...

Soarta hidrocarburilor în pandemie

Molima care bântuie omenirea de ceva vreme a trecut pe plan secundar multe din prioritățile social-economice, punând, la ordinea zilei un singur obiectiv –...

Coordonate ale economiei postpandemice

Adaptându-se, din mers, vicisitudinilor provocate economiei de pandemia de COVID-19, guvernanții diferitelor țări ale lumii încearcă să descifreze posibilitățile unei dezvoltări postpandemice satisfăcătoare și...